logo Middin

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. Want als het echt niet gaat, is haar hulp nodig. In haar werkwijze kijkt zij naar mogelijkheden: wat kan wel? Haar hulp is dichtbij; midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.

 

Middin biedt een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpt ze zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Iedere dag zet zij zich met 2.600 collega's in voor ruim 4.400 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op haar rekenen.

 

Je kunt je voorstellen dat bij iedere cliënt een andere vorm van ondersteuning past. En soms verschilt dat per moment. Middin neemt daarin geen risico’s en zorgt voor continu toezicht op afstand naast toezicht en begeleiding door collega’s voor hen die dat nodig hebben. Het gaat hier nog steeds om mensen en hun privacy is net zo goed te respecteren als dat van ieder ander. Daarom heeft CS Net een beveiligd netwerk voor Middin ingericht dat de collega’s van Middin in staat stelt goed hun werk te laten uitvoeren terwijl de privacy van hun cliënten niet in het geding komt.

Middin